• +30 26610 53420, 2661053083
 • info@irene-apartments.com
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • Visit our Resort

  With us you will enjoy your Vacation

  You are Welcome

 • Visit our Resort

  With us you will enjoy your Vacation

  You are Welcome

 • Visit our Resort

  With us you will enjoy your Vacation

  You are Welcome

 • Visit our Resort

  With us you will enjoy your Vacation

  You are Welcome

 • Visit our Resort

  With us you will enjoy your Vacation

  You are Welcome

 • Visit our Resort

  With us you will enjoy your Vacation

  You are Welcome

 • Visit our Resort

  With us you will enjoy your Vacation

  You are Welcome

 • Voorwaarden

   PREAMBULE

  De Irene Apartments, (hierna: de "Vennootschap") die zijn gemaakt op de website van www.irene-apartments.gr (hierna "website") levert haar diensten onder de volgende voorwaarden. De bezoeker / gebruiker pagina's van de website wordt verzocht aandachtig de volgende termen te lezen en moet toegang / gebruik maken van de pagina's / diensten van de website, alleen als het hen aanvaardt. De bestaande en eventuele nieuwe diensten op de website zijn onderhevig aan deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

  1. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

  1,1. De vennootschap spant zich in om ervoor te zorgen dat de informatie en gegevens op de website correct en volledig is. Maar gezien de aard en de omvang van het internet, onder alle omstandigheden, met inbegrip van nalatigheid, zal het Bedrijf aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker / gebruiker pagina's, services, opties en de inhoud van de website te lijden om in zijn eentje initiatief.
  1,2. De Onderneming wijst elke verplichting in verband met de beperkte duur, verwijdering, slechte prestaties of niet opslaan van gegevens (data) van de gebruiker en / of persoonlijke pagina's / diensten op te slaan.
  1,3. De vennootschap spant zich in om de site als het veilig is voor gebruikers, maar kan niet garanderen dat elk programma of informatie daarin vrij zijn van schadelijke code-virussen of andere elementen met destructieve potentieel voor het computersysteem van de gebruiker / bezoeker. Het is de verantwoordelijkheid van elke gebruiker om anti-virus software te gebruiken en ervoor te zorgen dat de informatie en het systeem.
  1,4. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor de inhoud van derden website gerelateerde links (links).
  1,5. De bezoeker / gebruiker van de website moet voldoen aan de regels van de Griekse en internationale wetgeving en zich te onthouden van elk gebruik van illegaal en in strijd met de goede zeden.

  2. PRIVACYBELEID

  2,1. Het beheer en de bescherming van de persoonlijke gegevens van de website van de bezoeker / gebruiker wordt beheerst door de voorwaarden van deze overeenkomst en de relevante bepalingen van de Griekse wet (wet. 2472/1997, zoals dit geldt vandaag de dag, PD 207/1998, PD . 79/2000 en nr. 8 van wet. 2819/2000), en het Europees recht (Od. 95/46 / EG en Cs. 97/66 / EG).
  De persoonlijke gegevens die door de website worden verzameld zijn:

  Y q x r y h t i n d:

  Naam, voornaam, straat, nummer, plaats, postcode, telefoonnummer, Geboortejaar, Beroep, e-mail adres (e-mail).
  2.2. Als de bezoeker / gebruiker wenst te abonneren op / dienst / s van de website, stemt ermee in om: a) waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige informatie over de van de website op de verzoeken om toegang tot de inhoud van data / diensten en b) te handhaven en de registratie van gegevens grondig te informeren naar het waar, nauwkeurig, geldig, actueel en volledig te houden.
  2,3. De gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden (behalve zoals voorzien door de wet aan de bevoegde autoriteiten), maar behouden hun eigen karakter. De website registreert deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de communicatie, de statistieken en de verbetering van de dienstverlening.
  2,4. In ieder geval moet de gebruiker / bezoeker van de site heeft de potentie na contact met de afdeling en bepaalt de aanwezigheid van een persoonlijk record verwijdering, correctie of wijziging verzoeken. Minderjarigen hebben toegang tot de website alleen met toestemming van de ouders / verzorgers en zijn niet verplicht om hun persoonlijke gegevens openbaar te maken.
  2,5. De website kan gebruik maken van cookies om bezoekers / gebruikers van bepaalde webservices en pagina's. De cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen op de harde schijf van de bezoeker, en geen kennis van een bestand uit de computer. Gebruikt voor statistische doeleinden om vast te stellen op het gebied van de website nuttig en populair.
  2,6. In het bijzonder met betrekking tot de gesprekken en forum diensten, de site kan berichten die door gebruikers / bezoekers gestuurd met het oog op het al dan niet nakoming van de voorwaarden van de huidige na te gaan opnemen, maar in geen geval om hun content aan derden .
  2,7. In het geval van verbindingen (links) naar andere sites, de site is niet verantwoordelijk voor het beheer en de bescherming van persoonsgegevens die zij volgen.

  3. De ACCOUNT

  3,1. Zodra de bezoeker / gebruiker van de registratie is voltooid, ontvangt u een bevestiging van de persoonlijke code (wachtwoord) voor toegang tot en het gebruik van de naam (gebruikersnaam) dat hij benoemt ontvangen. De leden blijven als enige verantwoordelijk voor alle handelingen die onder de persoonlijke wachtwoord, gebruikersnaam, en in het algemeen hun rekening (account).
  3,2. Leden komen aan de Vennootschap onmiddellijk op de hoogte van enig ongeoorloofd gebruik van hun rekening en de eventuele actie en / of een mogelijke inbreuk op de beveiliging. Ook de leden zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van hun rekening en formele uw account afsluit aan het einde van elk jaar (Afmelden). Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel als gevolg van het falen van staten te respecteren en volgen deze clausule. Na het aanmaken van het account, verwijderen is niet mogelijk.

  4. COMPENSATIE

  Uitdrukkelijk overeengekomen hierbij dat in zaak tegen het bedrijf elke vordering, eis, administratieve of gerechtelijke maatregelen die voortvloeien uit elk type gebruiker schending / bezoeker van de website, de gebruiker / bezoeker die de overtreding maakte, verbindt zich zowel om in te grijpen in de desbetreffende actie die voortvloeit proces en aan de Vennootschap vrijwaren indien gedwongen om schadevergoeding of andere kosten te betalen.

  5. LAW en andere voorwaarden

  5,1. Deze overeenkomst wordt beheerst door de bepalingen van de Griekse wet, de richtlijnen en verordeningen van het Europees recht en de relevante internationale voorschriften, opgesteld in overeenstemming met de regels van de goede trouw, bedrijfsethiek en de economische en sociale doel van de rechten.
  5.2. Als een bepaling in strijd is met de wet en dus nietig of vernietigbaar is gevonden, is het niet langer van kracht te zijn, zonder op enigerlei wijze afbreuk aan de geldigheid van de overige voorwaarden.
  5.3. Geen wijziging van de voorwaarden van deze overeenkomst zal rekening worden gehouden en een deel ervan, zo niet uitgedrukt in het schrijven en die erin zijn verwerkt.
  5,4. Bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn de rechtbanken van Athene.